Konference STČ

Engineering Student Club

Konference STČ

Každý rok nás potěší volný den s názvem Studentská tvůrčí činnost, ale co to vlastně znamená? STČ je konference pořádaná Fakultou stojní, účastní se ji studenti, kteří se nebojí prezentovat výsledky svých projektů. Odměnou jim je bohatá zpětná vazba odborníků a v případě vítězství i finanční odměna. Na otázky týkající se nejen soutěže jsme se zeptaly Petra Homolky, účastníka studentské sekce:

  • Můžeš stručně představit svůj příspěvek na STČ se kterým ses umístil na druhém místě?

Prezentoval jsem projekt, na kterém pracuji v rámci mé diplomové práce. Jedná se o návrh platformy létajícího robota (koptery) pro soutěž RescueBot. Cílem práce je navrhnout a sestrojit robota tak, aby splňoval soutěžní pravidla a byl dále použitelný pro školní účely. Jedná se o komplexní problém. Řeším tedy elektroniku, mechaniku i software.

  • Co je to vlastně soutěž RescueBot?

RescueBot je mezinárodní soutěž universitních týmů s autonomními roboty. Odehrává se každý rok v poušti Black Rock ve státě Nevada USA. Soutěž má velice jednoduchá pravidla. Robot musí být zcela autonomní, nesmí být tedy nijak zvenčí řízen. Dále už je omezena pouze hmotnost a velikost tubusu, do kterého se musí robot při startu vejít.  Průběh mise začíná vynesením robota raketou do výšky 3 km nad zemí. Následně robot vypadne z tubusu a musí se jakýmkoli způsobem dostat do cíle určeným GPS polohou.

  • Co tě motivovalo k účasti v této soutěži a založení klubu?

Byla to především vidina seberealizace na projektu, který mi byl velice tématicky blízký, jelikož již mnoho let létám s modely RC letadel a vrtulníků. Také spolupráce s Týmem z university Georgia Institut of Technology byla lákavá. Klub jsme založili především z důvodu pojmenování, abychom mohli přijímat další členy a abychom byli ve škole zařaditelní. Jinak se stále jedná o dobrovolnou činnost, kde největším přínosem je vlastní seberealizace a získání hodnotných referencí. Z dnešního pohledu považuji svou účast na projektu DICEBot za nejlepší rozhodnutí jaké jsem na universitě udělal.

  • Jak ses prvně dověděl o STČ, co tě motivovalo k účasti?

O STČ jsem věděl již déle, jelikož je každoročně kvůli ní den bez výuky 🙂 Účast jsem již plánoval na loňském ročníku, bohužel jsem časově nestíhal. Letos se snažíme hodně propagovat DICEBot a STČ je jednou z výborných možností jak mluvit k více lidem a zároveň nabrat zkušenosti s prezentováním.

  • Co byla pro tebe nejtěžší chvíle, ať už během práce na projektu nebo v rámci STČ?

Vyloženě těžkou chvíli jsem ani u jednoho neměl. Zatím se mi daří vše dobře plánovat a relativně i stíhat včas, tudíž se nedostávám do časového stresu. Už to samo o sobě pomůže vyhnutí se mnoha problémům a složitým situacím.

  • Co ti přinesla účast v STČ kromě ocenění?

Jak jsem se již zmínil, věřím, že pomohla dalšímu zpropagování našeho týmu DICEBot. Také jsem získal důležité zkušenosti jak prezentovat a vystupovat na akademické konferenci. Nakonec tento rozhovor je též jeden z přínosů mé účasti na STČ.

  • Prezentoval jsi v češtině, ale na svém projektu jsi spolupracoval také se zahraničními kolegy. Jak moc je podle tebe důležitá znalost angličtiny ve strojírenství? Obejdou se podle tebe technici i bez ní?

Pro prezentaci v češtině jsem se rozhodl především z důvodu krátkého času na přípravu. Angličtinu považuji za velice důležitou a prosadit se bez ní v technické praxi je téměř nemožné. Už jenom z pohledu hledání například zdrojů k vypracování rešerše na jakékoli technické téma je bez angličtiny velice složité. Ve firmách, ale také ve vlastním podnikání člověk velice rychle narazí na potřebu minimálně komunikovat nebo také i spolupracovat s lidmi ze zahraničí, poté už je angličtina naprostou nutností.