Space Engineering na Akademii věd

Česká republika v několika oblastech kosmického výzkumu vyniká a je to především zásluhou pracovišť Akademie věd. Na jednom z nich, Oddělení kosmické fyziky Ústavu fyziky atmosféry AVČR působí Jan Lukačevič, absolvent Fakulty strojní ČVUT v Praze. Ve své přednášce představí roli strojního, respektive kosmického inženýrství ve výzkumu vesmíru a seznámí nás s reáliemi nejen technického vývoje.

Více informací:

facebook