Workshop – D2Automation

Engineering Student Club

Workshop – D2Automation

Použít jeden šroubovák nebo matici šroubováků?
Jak podávat šrouby?
Realizovat projekt jako karusel nebo jednu stanici s manipulací uvnitř?

Náplní tohoto workshopu bude návrh klíčových konceptů a časová studie pro jednoduchou výrobní linku.

Více informací:

facebook