Siemens

Engineering Student Club

Siemens

Zajímá tě:
Jak v budově CIIRCu regulují teplotu?
Jak se analyzuje velké množství dat ze senzorů a čidel?
Centrální ovládání ventilů, čerpadel, topných těles a osvětlení?

Velkou část svého života strávíme uvnitř nějaké budovy. Moderní stavby jsou protkané technickými zařízeními, které nám zajišťují zdravé podmínky pro pobyt a které zároveň snižují energetickou náročnost. Centrální ovládání všech těchto zařízení ovšem představuje velkou výzvu. Siemens pro jejich správu vyvinul unikátní systémy Desigo CC a NAVIGATOR.

Více informací:

facebook