O klubu

Engineering Student Club

Spojujeme

teorii s praxí

Jsme nově vzniklý klub na Fakultě strojní Českého vysokého učení technického v Praze.

Snažíme se rozšířit akademické vědomosti o praktické zkušenosti lidí z výroby.

Jsme prostředníkem mezi studenty a vedením fakulty.

Mimo jiné informujeme o projektech, které probíhají na fakultě strojní a jejích ústavech.

Toho docilujeme:

 1. Založením informačního webu
 2. Pořádáním přednášek a workshopů
 3. Organizováním exkurzí do firem
 4. Pravidelnými schůzkami členů klubu

Hlavním cílem přednášek, workshopů či exkurzí je přiblížit studentům jak vypadá strojírenství v praxi a vytvořit prostor pro diskuzi.


Přednášky jsou otevřeny všem, na co se tedy můžete těšit…?

 1. Hosté z průmyslu vám přiblíží strojírenství v praxi
 2. Novinky a vize z oblasti technologií, pracovního trhu, mezioborové spolupráce
 3. Diskuze o rozdílech mezi teorií a praxí
 4. Zkušenosti absolventů Fakulty strojní ČVUT s jejich uplatněním po studiu


Aktivní členové klubu se účastní projektů v rámci fakulty, prezentují svou práci a vzájemně si pomáhají.


Další výhody členství:

 1. Koncentrace lidí se zájmem dělat něco navíc
 2. Přednost na workshopech a exkurzích
 3. Pracovní příležitosti u kontaktovaných firem


Jakožto Engineering Student Club jsme klub patřící pod Studentskou Unii ČVUT.
SU ČVUT sdružuje a zastřešuje všechny studentské kluby na půdě ČVUT. Je to studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Je realizací společných zájmů mnoha lidí. Každý člen se může aktivně či pasivně zapojit do dění a prožít tak svůj studentský život naplno.

su.cvut.cz